Allmäntandvård

Vi erbjuder all typ av barn- och vuxentandvård.

Undersökningar, digitalröntgen, fyllningar/lagningar, rotfyllningar, kronor, broar, skalfasader, implantat, och proteser, bettskenor.

Vi erbjuder även profylaktisk vård av tandhygienist.

Vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt och arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnadsförslag lämnas alltid innan behandlingsstart.